• Správa počítačových sítí
    Jsme profesionálové. Přidělíme vám vyškoleného IT konzultanta, který bude garantem našich služeb. S námi se zbavíte starostí s IT.
  • Virtualizace

    Snižte své náklady díky konsolidaci svého datového centra. Využívejte jenom tu část výkonu, kterou skutečně potřebujete a neplaťte za tu část, kterou nepotřebujete...

  • Outsourcing IT

    IT jako služba - přeneste starost o IT kompletně na nás. Zajistíme vše - od financování, HW, SW, až po servis. S outsourcingem IT vás nic nepřekvapí - zbavíte se jednorázových investic, což bude mít pozitivní vliv na vaše cash flow.

Bezdrátové sítě

Bezdrátové WiFi sítě jsou trendem dnešní doby. Díky masivnímu využívání Wifi sítí je třeba věnovat velkou pozornost jejich nastavení tak, aby byla eliminována možnost ohrožení firemních dat.

Pro zasíťování konferenčních prostor, jednacích síní, či malých kanceláří a domácností bez možnosti metalických rozvodů LAN vám navrhneme a nastavíme bezpečnou bezdrátovou siť. Nezbytné zabezpečení šifrování bezdrátové WiFi sítě Vám naši technici nastaví dle potřeb a posledních bezpečnostních trendů - vnějšímu světu zcela skrytou šifrovanou sítí počínaje, veřejným Wifi hotspotem konče.

Základem bezdrátových sítí je (vyjma ad-hoc sítí) přístupový bod - Access Point (AP). Jedná se vlastně o bezdrátový switch či router, prostřednictvím kterého probíhá veškerá komunikace vzduchem. Tato zařízení obvykle využívají norem IEEE 802.11 a,b,g,n a dodávají se v široké paletě produktů od jednoduchých zařízení pro domácnosti po Access Pointy s vysokou mírou zabezpečení a výkonu.

wireless network

toplist