• Správa počítačových sítí
  Jsme profesionálové. Přidělíme vám vyškoleného IT konzultanta, který bude garantem našich služeb. S námi se zbavíte starostí s IT.
 • Virtualizace

  Snižte své náklady díky konsolidaci svého datového centra. Využívejte jenom tu část výkonu, kterou skutečně potřebujete a neplaťte za tu část, kterou nepotřebujete...

 • Outsourcing IT

  IT jako služba - přeneste starost o IT kompletně na nás. Zajistíme vše - od financování, HW, SW, až po servis. S outsourcingem IT vás nic nepřekvapí - zbavíte se jednorázových investic, což bude mít pozitivní vliv na vaše cash flow.

Bezpečnost dat

 Problematika zabezpečení sítě (a s tím související bezpečnost dat) je velice obsáhlá a skrývá i jistá úskalí. Tato problematika musí být řešena jako celek. Přitom je nutno vzít v úvahu:

 • fyzickou koncepci počítačové sítě a její zabezpečení
 • ochranu vnitropodnikové sítě před externími zásahy
 • zabezpečení dat a přístupu na interních serverech
 • vzdálený přístup k vašim serverům (VPN)
 • řešení vážných bezpečnostních chyb systému
 • vytvoření koncepce pro předpokládaný růst vaší sítě, včetně bezpečnostní koncepce
 • vytvoření politiky práv a hesel
 • vytvoření firemních pravidel pro zacházení s IT vybavením (např. aby data uložená na počítačích, v případě zapůjčení zaměstnanci nebo opravy, se nedostala do rukou třetí strany)
 • zálohování strategicky důležitých dat
 • preventivní kontrolu před viry a aktivní chránění antivirovými programy
 • a spoustu dalších hledisek

Security

Zde vám můžeme nabídnout své dlouholeté zkušenosti s bezpečnostními modely, které jsme vytvořili a ze kterých by vycházela i vaše bezpečnostní koncepce. Po analýze vaší počítačové sítě a vašich potřeb můžeme vypracovat bezpečnostní řešení vaší sítě s několika návrhy, které by řešily i další potřeby v blízké budoucnosti.

toplist