• Správa počítačových sítí
    Jsme profesionálové. Přidělíme vám vyškoleného IT konzultanta, který bude garantem našich služeb. S námi se zbavíte starostí s IT.
  • Virtualizace

    Snižte své náklady díky konsolidaci svého datového centra. Využívejte jenom tu část výkonu, kterou skutečně potřebujete a neplaťte za tu část, kterou nepotřebujete...

  • Outsourcing IT

    IT jako služba - přeneste starost o IT kompletně na nás. Zajistíme vše - od financování, HW, SW, až po servis. S outsourcingem IT vás nic nepřekvapí - zbavíte se jednorázových investic, což bude mít pozitivní vliv na vaše cash flow.

Firewally

Definice Firewall

Laicky něco jako „bezpečnostní brána“, je zjednodušeně řečeno zařízení či software oddělující provoz mezi dvěma sítěmi (naší domácí a internetem), přičemž propouští jedním nebo druhým směrem data podle určitých předem definovaných pravidel. Brání tak zejména před neoprávněnými průniky do sítě a odesílání dat ze sítě bez vědomí a souhlasu uživatele.

V prostředí domácností a malých firem je instalace brány firewall nejefektivnějším a nejdůležitějším prvním krokem při ochraně počítače. Je důležité, aby firewall a antivirový software byly zapnuty ještě před připojením k Internetu.

Rozhodně není vhodné šetřit na nesprávném místě. Ochrana počítače v místě jejího připojení k internetu, tedy přímo na hranici sítě, pomůže odvrátit většinu hlavních útoků, které přicházejí zvenčí. Ze zkušenosti však víme, že mnohé dnešní velmi promyšlené a výkonné systémy, které používají hackeři a další útočníci, mohou proniknout i přes firewally, a proto je důležitá právě sekundární ochrana jednotlivých počítačů jako je antivirový software a antispyware.

Network

Principy a funkce

Princip je takový, že na firewallu se definují pravidla, podle kterých může probíhat komunikace, resp. povolí se služby, které jsou nutné pro provoz a ostatní jsou zakázány. K efektivním nástrojům, které využívají, můžeme zařadit SMTP ověřování uživatele nebo IP adresy, kontrolu došlých e-mailů s veřejnými seznamy odesílatelů spamu, prověřování existence domény odesílatele, kontrolu průměrného počtu odeslaných e-mailů za hodinu. Firewally vás budou informovat o dění v síti(internetu), které podrobně monitorují. Budou vás informovat i o legálních procesech, vzniklých použitím některé vaší aplikace a dovolí vám tuto činnost uložit jako povolenou, či zakázanou.

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími partnery na Českém i zahraničním trhu. Patří mezi ně Kerio s produktem Kerio Control nebo Cisco s celou skupinou bezpečnostních produktů.

toplist