• Správa počítačových sítí
    Jsme profesionálové. Přidělíme vám vyškoleného IT konzultanta, který bude garantem našich služeb. S námi se zbavíte starostí s IT.
  • Virtualizace

    Snižte své náklady díky konsolidaci svého datového centra. Využívejte jenom tu část výkonu, kterou skutečně potřebujete a neplaťte za tu část, kterou nepotřebujete...

  • Outsourcing IT

    IT jako služba - přeneste starost o IT kompletně na nás. Zajistíme vše - od financování, HW, SW, až po servis. S outsourcingem IT vás nic nepřekvapí - zbavíte se jednorázových investic, což bude mít pozitivní vliv na vaše cash flow.

Ekologická likvidace

Myslíme ekologicky a staráme se o životní prostředí - jsme Zelená firma

Zdarma zajistíme ekologickou likvidaci výpočetní techniky. Jsme součástí REMA systému zpětného odběru elektro-zařízení. Recyklovat lze veškerou výpočetní techniku, počítače, CRT monitory, display, tiskárny (bez tonerů), veškerá příslušenství. Prázdné tonery a inkoustové cartridge likvidujeme samostatně, samozřejmě také ekologicky. Na odebranou techniku vystavíme prohlášení o ekologické likvidaci se soupisem likvidovaného majetku. 

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005, jako první kolektivní systém v České republice.

Vznik REMA Systému iniciovali největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Impulsem k jeho založení byla novelizace zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Ta dává od 13. srpna 2005 za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit Systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.
Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí - zabezpečení efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice.

REMA Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. Financování činností REMA Systému je zajištěno na základě příplatku, který se od 1. září 2005 připočítává k ceně výrobku. Příplatek je pro všechny klienty v rámci REMA Systému závazný a pro daný výrobek vždy stejný tak, aby neskýtal konkurenční výhodu.
Rema
toplist