• Správa počítačových sítí
    Jsme profesionálové. Přidělíme vám vyškoleného IT konzultanta, který bude garantem našich služeb. S námi se zbavíte starostí s IT.
  • Virtualizace

    Snižte své náklady díky konsolidaci svého datového centra. Využívejte jenom tu část výkonu, kterou skutečně potřebujete a neplaťte za tu část, kterou nepotřebujete...

  • Outsourcing IT

    IT jako služba - přeneste starost o IT kompletně na nás. Zajistíme vše - od financování, HW, SW, až po servis. S outsourcingem IT vás nic nepřekvapí - zbavíte se jednorázových investic, což bude mít pozitivní vliv na vaše cash flow.

Kamerové systémy

Umíme realizovat malé řešení, například bezdrátovou kameru pro hlídání pohybu ve skladu nebo na parkovišti. Ale také rozsáhlé řešení splňující náročné bezpečnostní kriteria s přenosem obrazu na velkou vzdálenost. Toto řešení je použitelné v těžkém průmyslu, nebezpečných provozech, bezpečnostních službách a dalších specifických podmínkách. Umožňuje místní dozor i vzdálený záznam v několika různých pohledech a režimech. Nejedná se tedy o běžný kamerový systém, ale o speciální zakázkovou službu.

Kamery

Případová studie

Zadání

Pro významného klienta ze státní správy jsme řešili požadavek na kryptovaný přenos obrazu z kamer na velkou vzdálenost. Byl požadován přenost video signálu v reálném čase, na vzdálenosti až 20 km. Dalším požadavkem na systém byla jeho nenapadnutelnost a vysoká kvalita obrazu. Data musí být uložena pro pozdější kontrolu.

Řešení

Projekt jsme realizovali jako komprimovaný datový tok s možností šifrování. Data jsou ze vstupu signálu komprimována, šifrována. Poté jsou přenášena na centrální jednotku, kde je obraz znovu rozbalen a rozdělen do několika výstupů. Tedy na obrazovku dohledu, VCR a IP záznamové zařízení. Nyní je projekt realizován již ve více než patnácti lokalitách. Při řešení jsme použili technologie firem Cisco, Panasonic, SONY, Hewlett-packard, Milestone, Nokia a další.

Kvalita pořizovaného obrazu vyhovuje pro potřeby všech druhů bezpečnostních složek, pojišťovacích společností, splňuje také podmínky pro aplikace v prostředích podléhajících zvláštnímu režimu. Obraz lze opatřovat časovým razítkem, označením místa záznamu, apod. Záznam lze převádět do dalších formátů včetně zabezpečovacích informací potvrzující pravost záznamu.

toplist