• Správa počítačových sítí
    Jsme profesionálové. Přidělíme vám vyškoleného IT konzultanta, který bude garantem našich služeb. S námi se zbavíte starostí s IT.
  • Virtualizace

    Snižte své náklady díky konsolidaci svého datového centra. Využívejte jenom tu část výkonu, kterou skutečně potřebujete a neplaťte za tu část, kterou nepotřebujete...

  • Outsourcing IT

    IT jako služba - přeneste starost o IT kompletně na nás. Zajistíme vše - od financování, HW, SW, až po servis. S outsourcingem IT vás nic nepřekvapí - zbavíte se jednorázových investic, což bude mít pozitivní vliv na vaše cash flow.

GlobalServe

Společnost GlobalServe sídlí ve Valhale, New York, USA s evropskou centrálou v Londýně. Společnost vznikla v roce 1998 s cílem pomoci společnostem s nasazením IT technologií v různých zemích po celém světě a snížit tak celkovou cenu vlastnictví (TCO) v průběhu celé životnosti zařízení od pořízení až po eventuelní likvidaci.  Nadnárodní společnosti, které mají uzavřené smlouvy s výrobci IT (s HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Cisco, Dell a další) využívají služeb GlobalServe pro zjednodušení realizace dodávek, snížení administrativy a zprůhlednění procesu nákupu.

globalServe logo

Cheops je partnerem společnosti GlobalServe pro Českou republiku. Zkušenost máme i s projekty na Slovensku. Využíváme systém OneSource, který tyto potřeby splňuje a je univerzálně použitelný kdekoli na světě, nezávisle na zemi či měně. Pomocí toho systému se dosahuje celkové úspory u většiny klientů mezi 10 a 30 procenty. OneSource řeší celý nákupní cyklus, od poptávky až k evidenci seriových čísel.

Případová studie

Zadání

Mezinárodní síť reklamních a marketingových agentur nakupovala výpočetní techniku a služby lokálně u různých výrobců. Cílem bylo sjednotit nákupy a získat výhodnější vyjednávací pozici pro získání lepších cen.

Řešení

Po uzavření smlouvy s Global Serve získal zákazník výhodnější nákupní ceny na HW i služby. Cheops jako partner Global Server v ČR dodává zákazníkovy techniku za předem nasmlouvané ceny, které jsou výhodnější, než standardní ceny na trhu. Toho by nebylo možné dosáhnou bez kumulace objednávek v systému OneSource. Odpadnou také zdlouhavá výběrová řízení a přesto má zákazník jistotu, že nakupuje za garantované nejnižší možné ceny.

toplist